A TIP Iratkezelő és információs rendszer a bejövő számlák, pénztárbizonylatok és egyéb iratok rendszerezett nyilvántartását és elektronikus tárolását biztosítja, továbbá a beszkennelt bizonylatok iktatása és átadása a SUP Integrált Vállalatirányítási Rendszer felé. A bizonylatokat digitális iktatókönyvekbe rendezve lehet archiválni, valamint állapotjelzővel ellátva követhető annak feldolgozási szintje. Az összes dokumentum csoportosítása partner, kapcsolattartó, és esemény irányából közelíthető meg. A dokumentumok szűrése, visszakeresése több szempont szerint történhet.

Ezenfelül az alábbi feladatokra alkalmas a rendszer:

  • Munkaidő nyilvántartás
  • Munkafolyamatok nyilvántartása
  • Belső levelezés
  • Postakönyv vezetése

Iktatási automatizmus QR kódok használatával

A TIP Iktatás két munkafázisból áll

  •     Dokumentum (bizonylat) legfontosabb adatainak rögzítése
  •     Scannelt kép becsatolása

Scannelt kép becsatolása történhet

  •     Kézzel – az adatrögzítés végrehajtása után a kézi scannert a TIP-pel vezérelve egyesével
  •     Kézzel – az adatrögzítést megelőzi a bizonylat scannelés, az adatrögzítés akár a scannelt kép alapján is történhet.
  •     Automatikusan – QR kód segítségével