A SUP Vállalatirányítási Rendszert belföldi és nemzetközi tevékenységet folytató gazdálkodó egységek részére terveztük.  A programcsomag legtöbb gazdálkodó egység tevékenységi körében (szolgáltató, kereskedelmi, termelő) használható. A kidolgozás során (a cég 1991-es alakulása óta) az Ms-DOS platformon működő programcsomag üzemeltetése alatt szerzett tapasztalatok lettek ötvözve a kor követelményeinek megfelelő vállalati információs elvárásokkal. A programcsomag tetszőleges gazdálkodó egység (Kft., Rt., stb.) bármely tevékenységi körében (termelő, szolgáltató, kereskedelmi) használható.

Komplex ügyviteli rendszerünket mindazoknak ajánljuk, akiknek kiemelten fontos az adatbiztonság, valamint az információs rendszer adatainak naprakészsége. A kimutatások széleskörűen paraméterezhetők akár visszamenőleges időszakra is, képernyőre és nyomtatóra is lekérdezhetők, valamint a leggyakrabban alkalmazott formátumokba exportálhatóak.

A NAV által elvárt bevallások készíthetők a programban. A bevallások az ÁFA egyeztető kimutatásokkal részletekbe menően egyeztethetők. A rendszer használata nem igényel számítógépes szakismeretet, de üzemeltetése feltételezi a számítógép biztonságos használatát. Szoftverünk típusrendszerként funkcionál.

Egyetlen programverzió létezik minden felhasználónknál, amelyet mindenki saját elvárásainak megfelelően paraméterezhet. Telepítéskor a felhasználó egyedi igényei szerint állítjuk be a környezeti feltételeket. A törzsadattárak kialakításakor – előzetes elemző munka alapján – a felhasználó maga írhatja elő az analitikus nyilvántartásainak tartalmát, s a nyilvántartott kartonok adatféleségének körét, vagyis a rendszer használatának mélységét.

Integrált rendszerről lévén szó, a modulok közös adatbázissal dolgoznak. Az adatbázisban kiemelt szerepe van a redundancia-mentesen tárolt törzsadatoknak. A közös törzsadattár használata miatt különböző modulok törzsadatait szükséges egymással szinkronizálni. Ellenőrzött adatbevitellel küszöböljük ki az adatok közötti inkonzisztenciát. Minden tranzakció módszeresen és előre megtervezett módon aktualizálja az adatbázis részeit. A megvalósítás biztosítja a bevitt és származtatott adatok naprakész ill. azonnali rendelkezésre állását.

A rendszerünk jellemzői:

 • Több cég kezelése,
 • Hálózatos környezet támogatása,
 • Egyéni lekérdezések generálása,
 • Képernyő lekérdezési lehetőségek,
 • Adatok-riportok exportálhatósága,
 • Gyors bizonylat feldolgozás,
 • Billentyűzet orientált adatrögzítés,
 • Idegen törzsadatok nyilvántartása,
 • Adatkapcsolatok más rendszerekkel,
 • Átadás könyvvizsgálói szoftver felé,
 • Távoli munkavégzés,
 • Hordozhatóság,
 • Gyors és rugalmas helpdesk,
 • Online dokumentáció,
 • Elméleti megalapozottság,
 • Szakemberi háttér,
 • Kiterjedt jogosultság kezelés,
 • Adatrögzítés javításának lehetősége,
 • Ellenőrzött adatkezelés – naplózás,
 • Együttműködés az IT részleggel.

Mint minden vállalatnak, Önöknek is vannak helyi sajátosságaik, az általánostól eltérõ igényeik. Ezek teljesítésétõl sem zárkózunk el. Ha mellettünk dönt, azonnal közös munkához látunk. Javaslatot teszünk a hardver konfigurációra, segítünk annak beszerzésében.

A rendszer moduljai a következők:

A modulokra vonatkozó általános tulajdonságok

Több cég kezelése. A rendszer alaptulajdonsága. Több cégcsoportot, ill. nagyobb könyvelőirodát is az ügyfeleink között tudhatunk.
A könyvelt cégek adatai egymástól függetlenül külön adatbázisokban vannak tárolva. Új cég nyitása többféle módszerrel lehetséges. A legegyszerűbb módszer, a minta cég alapján történő cégnyitás.

Hálózatos környezet támogatása. Ez manapság természetes elvárás. A rendszerhez használt SQL adatbázis szerver valódi konkurrens felhasználói környezetet biztosít. Így például az adatbázisok mentése művelet során sem kell megszakítani munkafolyamatot, illetve több felhasználó egy időben történő számlakészítése sem jelent problémát.

Adatbázisok mentése. Lehetőség van kézi, ill. szerver oldalon automatizált mentésre, a felhasználók kiléptetése nélkül. Az alkalmazott adatbázis szerver lehetőséget biztosít saját on-line mirror kezelésére. Emellett létezik hagyományos ill. inkrementális backup funkció is.
Visszatöltés jellemzően csak hardver meghibásodás esetén szokott szükséges lenni.

Egyéni lekérdezések generálása. Rendszerünkben igen sok, paraméterekkel ellátott lekérdezés található. A speciális, cégspecifikus lekérdezések készítésére saját beépített SQL script író/futtató funkció van, mellyel a kívánt riport egyszerűen, gyorsan elkészíthető. Másik lehetőség valamely ismert riportgenerátor csatlakoztatása az adatbázishoz. A legrugalmasabb lehetőség azonban az Excelhez írt saját bővítményünk, mellyel közvetlenül a cég adatbázist éri el on-line, hasonlóképpen, mint amikor egy másik Excel táblából hozunk el információt. Ezzel lehetőség van akár több könyvelt cég adatainak egy lapra történő riportozására is

Képernyős lekérdezési lehetőségek. A kimutatások megjelenítése elsődlegesen képernyőre optimalizált lekérdezésekkel történik. Az összesített nézettől a részletes nézet felé irányuló lekérdezés biztosított.

Adatok, riportok, képernyőn látható adatok exportálása. Minden riport, ill. képernyős lekérdezés adatait lehet PDF-be, és Excel-be exportálni. Az így exportált adatok továbbfeldolgozhatók, elemezhetők, közvetlenül a levelezőprogramba irányíthatók.

Gyors bizonylat feldolgozás. A bizonylatok rögzítését azonnal elérhető törzskarbantartók segítik, így a rögzítés folyamán nem szükséges a bizonylat rögzítését félbehagyni, mert a rögzítés közben új törzsadat rögzíthető. A gyors adatrögzítést funkcióbillentyűk és gyors keresések/szűrők segítik. Támogatott az egy naplón belüli, több felhasználó egyidejűleg végzett adatrögzítés is.

Billentyűzet-orientált adatrögzítés. A könyvelési bizonylatok kézi adatrögzítése során nincs hatékonyabb módszer a billentyűzetnél. Ezért a rendszer teljeskörűen támogatja az egér használat nélküli adatrögzítést. A tervezés során figyeltünk arra, hogy normál esetben ne kelljen több gombos billentyűkombinációkat alkalmazni.

Idegen törzsadat azonosítók nyilvántartása. Pl.: idegen nyelvű vagy idegen struktúra szerinti (másodlagos) főkönyvi szám, partner idegen kódja, idegen cikkszámok a vevők/szállítók rendszere alapján.

Adatkapcsolatok más rendszerekhez. A főkönyvi feladás fogadása, ill., a számlázási előírás fogadása funkció segítségével lehetőség van bármilyen alrendszerből könyvelési, ill. számlázási adatokat fogadni. A legközismertebb hat bérügyviteli rendszer képes feladást küldeni a megfelelő formátumban. Ezen kívül néhány speciális kereskedelmi rendszer is tud feladást küldeni. Ezzel a technikával a kézi adatrögzítés kiküszöbölhető, gyors, hibamentes adatbevitel érhető el.
Hasonlóan lehetőség van az alrendszer fel visszairányuló adatkapcsolatra is.

Átadás könyvvizsgálói szoftver felé. A Metrum és Digitaudit könyvvizsgálói szoftverek felé biztosított az átadás. Pontosabb részletesebb mintavételre, a vizsgálati adatok kiválasztására, és elemzések készítésére, különböző összefüggések vizsgálatára adott a lehetőség. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által „Könyvvizsgáló Barát”-nak minősített szoftver.

Távoli munkavégzés. Lehetőség van az ügyfélhez kihelyezett iktatás telepítésére, mely megoldja a könyvelőirodák könyvelésének naprakészségét. Természetesen a Windows Terminálon Szolgáltatásokon (RDP)  történő távoli használat is biztosított.

Hordozhatóság. Teljes rendszerünk akár egy USB memóriáról is futtatható, így a rendszer mobilitása biztosított. Ez esetben a szoftver nem az adott gépre van telepítve, hanem az USB memóriára. Hasznos lehet ellenőrzések, könyvvizsgálatok, vagy szabadság alatti munkavégzések esetén.

Gyors és rugalmas helpdesk. Az általános helpdesk szolgáltatás, az irodánk nyitvatartásának megfelelően 09.00 – 17.00-ig érhető el. Ezen az időszakon kívül – megállapodás alapján – mobiltelefonos elérhetőséget tudunk biztosítani.
Mivel az ügyfélszolgálat minőségére kiemelten nagy figyelmet fordítunk, a munkát ún. ticketing
endszer támogatja.

On-line dokumentáció. A rendszer „Terméktámogatás” menüjéből elérhető az interneten publikált teljes dokumentáció. A dokumentáció fejezetei be vannak kötve a képernyőkhöz, ezzel megvalósítva a korszerű szoftverektől elvárható helyzetérzékeny súgó funkciót.

Szakemberi háttér. A cégen belüli tudásmanagelést belső Wiki alapú tudásbázis építésével biztosítjuk. A törvényi változásokat is szemmel tartjuk.

Elméleti megalapozottság. Külön ki kell emelni a rendszer elméleti megalapozottságát.
Ez egyrészt köszönhető a több mint húsz éves tapasztalatnak, melyet folyamatosan beépítettünk a rendszer szolgáltatásai közé. A másik része a nagy múltra visszatekintő, stabil, képzett csapatnak, mely tudását a rendszer fejlesztése, és az ügyfelek szolgálatába állítja.

Együttműködés a cég IT részlegével. A technikai, telepítési és üzemeltetési kérdésekkel kapcsolatban jó kapcsolatot alakítunk ki a helyi IT szolgáltatókkal. 
A technikai jellegű hibák elhárításához át szoktuk adni a saját Wiki alapú tudásbázisunkban az adott témáról szóló cikket.

Kommunikáció. A partnertörzsben nyilvántartott e-mail címre közvetlenül a rendszerből kezdeményezve e-mail küldhető. Hasonlóan kimenő hívás is kezdeményezhető a VoIP telefonközpontokkal a partnerhez beírt telefonszám alapján.

Kiterjedt jogosultság kezelés. A rendszerbe lépés ügyintézők és jogosultságok létrehozásával történik. A jogosultság beállítás kiterjed a menüfunkciók elérésének és azon belüli alfunkciók szabályozására. Lehetőség van „ki-melyik céget könyvelheti” típusú jogosultság beállítására. Az egyes könyvelési naplók, raktárak, mozgásnemek elérése szintén köthető jogosultsághoz.

Adatrögzítés javításának lehetősége. A hibás könyvelések (elgépelések) könnyen javíthatók (pl.: banki nap dátumát elgépelése, stb.) A rendszer a módosítások tekintetében általában is meglehetősen megengedő hozzáállású. Ez korlátozható a rendszer saját jogosultsági, valamint időszak zárási rendszerével.

Ellenőrzött adatkezelés, naplózás. Minden törzs, ill. forgalmi adatrekordon naplózásra kerül a felvitel ill. az utolsó módosítás dátuma és ügyintézője.