Számvitel modul

A SUP Integrált Vállalatirányítási Rendszer különböző moduljaiban rögzített adatok a számviteli modulban koncentrálódnak. A teljes számviteli rendszer üzemeltetése esetén a bizonylatok feldolgozásának súlypontja nem itt, hanem a pénzügyi modul adatrögzítő funkcióinál, ill. a különböző almodulokban van.  A számviteli modul célja inkább a különböző főkönyvi jellegű lekérdezések végrehajtása, ill. a vegyes bizonylatok könyvelése.

FELÉPÍTÉSE

– KÖNYVELÉS
– FŐKÖNYVI, FOLYÓSZÁMLA, GYŰJTŐ ÉS NAPLÓ KIVONATOK
– IDŐSZAKI ÁFA, HAVI SZÁMVITELI,VALAMINT ÉV ZÁRÁS-NYITÁS
– DEVIZA ÉS VALUTA PÉNZMOZGÁSOK ÉRTÉKELÉSE
– DEVIZA ELHATÁROLÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
– IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
– ZÁRÁSOK
– KÉSZPÉNZFORGALOM FIGYELÉSE
– KÖNYVELÉSI ADATOK EXPORT-IMPORT
– OFF-LINE KAPCSOLAT EGYMÁSTÓL TÁVOLI ADATBÁZISOK KÖZÖTT

 • Naplóvezérelt könyvelés forintban és devizában. A könyvelési naplók és a számlakeret, ill a gyűjtési dimenziók szabadon definiálhatók. 
 • Főkönyvi és folyószámla könyvelés. A főkönyvi modul és a kapcsolódó pénzügyi számlázási és házi pénztári modulok teljesen integrált környezetet biztosítanak. A pénzügyi modulban rögzített tételek valamint a kiállított kimenő számlák azonnal és automatikusan látszanak a könyvelésben és a könyvelési kimutatásokban is. 
 • Analitika és szintetika egyezőségének szigorú biztosítása. Adatbázis mélységű szinten biztosított a főkönyv és a folyószámla analitika egyezősége. Az időszakos feladással kapcsolódó modulok (Pl: Tárgyi eszköz) esetén is zárt módon történik a feladás, ami folyamatosan megtartja a főkönyv és az almodul egyezőségét. 
 • Devizás tételek könyvelése. A rendszer egyik erőssége. Főkönyvi számonként beállítható, hogy szükséges-e a könyvelés alapdevizaneméhez képest másik devizanemben is rögzíteni az adatokat. 
 • Könyvelés természetes egységekben. Az értékbeni könyvelés mellett második értékként természetes egységek is használhatók (pl.: tonna, liter). 
 • Önelszámoló egységek kezelése. Főkönyvi kivonat, mérleg, eredménykimutatás önelszámoló egységenként. 
 • Költséghelyek, munkaszámok kezelése. Beállítható, hogy szükséges-e a normál főkönyvi és folyószámla könyvelés mellett költséghely és/vagy munkaszám analitikát vezetni. A korábban említett analitika és szintetika zártsága ez esetben is biztosított. 
 • További könyvelési dimenziók. A főkönyvi számok mellett további négy dimenzióba lehet könyvelni gyűjtőkódok segítségével. A gyűjtési dimenziók (csoportok – analitikák) nevei, valamint a gyűjtőkódok (azonosítók)szabadon definiálhatók. 
 • Hatos-hetes számlaosztály kezelése. Bár a költséghely-munkaszám bontás a javasolt módszer, a rendszer támogatja a hatos-hetes számlaosztályok használatát is. 
 • Alapvető kimutatások. Kivonatok, számlalapok főkönyvi számokra, folyószámlákra, gyűjtőkre, naplókra forintban és devizában, magyar és idegen nyelven. Az információk először képernyőn jelennek meg, ahol az összesített nézet irányából lehet a részletek felé haladni. Szükség esetén a képernyőn látott tartalom azonnal nyomtatható. 
 • Devizás pénzmozgások értékelése. A devizás bankszámlák és pénztárak pénzkészletének értékelése súlyozott átlagárfolyam módszerével. A negatív tartományban történő mozgások értékelése is támogatott. 
 • Realizált árfolyam-különbözetek elszámolása. A folyószámlás tételek esetén lehetőség van a keletkezett árfolyam nyereségek/veszteségek automatizált elszámolására. 
 • Nem realizált árfolyam-különbözetek elszámolása. A devizában is könyvelt főkönyvi számok esetén lehetőség van az időszaki árfolyam különbözetek automatikus elszámolására. Ez történhet az év végével, ill. év közben. Az év közben elszámolt (hó végi) árfolyam különbözetek a következő hónap első napjával „reverse” könyvelődnek.
 • Normál és önrevíziós ÁFA zárások. Lehetőség van a normál havi (időszaki) ÁFA zárás mellett további időszakonkénti max. négy önrevíziós zárásra. A kimutatások lekérhetők tételesen és összesítve. A bizonylatok kontírozási adatai az ÁFA zárás után még módosíthatók. 
 • Számviteli zárások. A lezárt időszak bizonylatainak védelme érdekében biztosított a számviteli időszakonkénti kétlépcsős számviteli zárás. Első lépcsőben a havi forgalom naplói zárhatók, második lépcsőben a vegyes naplók. 
 • Könyvelési év automatikus nyitása. A következő év nyitása több lépcsőben történhet. Lehetőség van ún. előzetes nyitás létrehozására akár többször is megismételve. Külön funkció van az elhatárolások automatizált könyvelésére (akár év közben is) ill. a költségszámlák összevezetésére. A mérleg leadásáig két év párhuzamos könyvelése biztosított. 
 • Szabadon definiálható számviteli időszakok. Alapesetben 1 + 12 + 1 + 1 havi könyvelési periódus van definiálva. 
 • Naptári évtől eltérő üzleti év kezelése. Különösen külföldi cégek könyvelésénél hasznos, hogy a rendszerben definiált üzleti év nem feltétlenül azonos a naptári évvel. 
 • Felszámolás és végelszámolás alatti cégek könyvelése. A szabadon definiálható üzleti év, ill. a számviteli időszakok biztosítják, a felszámolás és végelszámolás alatti cégek speciális időszak modelljének kezelését. 
 • Könyvelés idegen alapdevizanemben. Az idegen devizanemben (EUR, USD…) történő könyvelés mellett megoldott az ÁFA forintban történő vezetése. A könyvelés alapdevizaneme, és a könyvelési tételen esetleges további devizaneme mellett az ÁFA egy harmadik devizanem. 
 • Vegyes könyvelési tételek rögzítése. Vegyes bizonylatok három féle módon kerülhetnek a rendszerbe.
  • kézi adatrögzítés (lehetőség van a bizonylat klónozására)
  • átvétel valamilyen alrendszerből (pl.: bér, kereskedelem)
  • a rendszer által automatikusan generált bizonylatok (pl.: árfolyam-különbözet, elhatárolás, stb.)
 • Automatikus vegyes feladások. A rendszer többféle automatikus vegyes bizonylatot is képes létrehozni.
  • árfolyam-különbözet és egyéb folyószámlához kapcsolódó leíró tételek
  • folyószámla kompenzálás
  • automatikus elhatárolás könyvelések
  • költségszámlák összevezetése az év zárásnál
  • raktári készlet havi zárásának könyvelése
  • stb.
 • Napló, karton szintű azonnali bizonylat mélységű kibontás. Bármely összesített lekérdezési irányból egészen bizonylat tétel mélységig lehet menni a képernyős lekérdezésekben. Pl.: főkönyvi kivonat.