Mérleg és elemzés modul

A SUP Integrált Vállalatirányítási Rendszerhez kapcsolódó elemezés modul segítségével lehetőség van a számviteli modulban feldolgozott adatok alapján a mérleg és eredménykimutatás táblázat, valamint egyéb vezetői információs igényeket kiszolgáló kimutatások készítésére. Ezen túlmenően támogatja a főkönyvi kivonat transzformálását más struktúra szerint  (pl.: külföldi).

FELÉPÍTÉSE

– TÁBLÁZATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
– EREDMÉNYSZÁMLÁK LEKÉRDEZÉSE
– ÖNELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK LEKÉRDEZÉSE
– AUDIT (KÖNYVIZSGÁLÓ) EXPORT
– FEHASZNÁLÓI/ÜGYINTÉZŐ STATISZTIKÁK

 • Táblázat sablonok. A mérleg és eredménykimutatás lekérdezése ún. táblázat sablonok alapján történik. A mérleg és eredménykimutatás mellett saját lekérdezés sablonok is készíthetők. 
 • Idegen nyelvek kezelése. A magyar mellett további és további öt idegen nyelven hozhatók létre a sablonok, ill. a lekérdezések. 
 • Kerekítés kezelése. Forint/ezer forint nézet, utolsó számolás eredményének tárolása. 
 • Előző időszak. A táblázat kiszámítása során lehetőség van egy előző – ugyanolyan séma alapján létrehozott – táblázat hivatkozásra. Ezáltal a különböző kiszámított táblázatok „láncba” fűzhetők. 
 • Egy sablon definíció több cégre. A táblázat sablonok, ill. a sablon főkönyvi szám hivatkozásai az ún. joker karakter használatával úgy építhetők fel, hogy az – a csoportszámlák egyezősége esetén – több cégre is felhasználhatók. Tehát nem kell cégenként újra és újra elkészíteni a mérleg definíciókat. 
 • Devizák kezelése. Lehetőség van a kiszámítás során azonnal átszorozni a táblázat eredményét egy megadott devizanemre, egy fix árfolyamon. Az így kiszámított adatok tárolódnak, a különböző számítási eredmények között nézetváltásra van lehetőség. 
 • Lekérdezési időszakok. A táblázat eredményének kiszámítása során a kiszámítási időszak megadható. 
 • Havi bontás nézet. A teljes év esetén a riportozás havi bontás nézetben is történhet. Pl.: Eredménykimutatás havi bontásban.
 • Sablondefiniálást segítő funkciók. A sablon definiálás közben kérhető a számítási részeredmények kérése. További lehetőség a nem hivatkozott főkönyvi számok kimutatása. 
 • Önelszámoló egység lekérdezése. A kiszámítás a teljes cégre vonatkozó kimutatás mellett szűrhető önelszámoló egységre is. 
 • Összesen eredmények kibontása. A táblázatok kiszámítása során kapott összesített eredmény mellett megtekinthető, hogy mindez mely főkönyvi számokból, hogyan került kiszámításra. 
 • Kiemelések használata. A nyomtatás során lehetőség van a szokásos kiemelési lehetőségek használatára. Pl.: vastagított, dőlt, aláhúzott betűtípusok. 
 • Eredményszámlák lekérdezése. A magyar számlatükör általános tulajdonságaira épülő, önálló lekérdezés. Az előző pontokban említett táblázatokhoz képest semmilyen előzetes paraméterezést nem igényel. Így érhető el az eredményszámlák havi bontás nézete, továbbá az időszakok közötti változás vizsgálata. 
 • Audit (könyvvizsgálói) export. A Magyar Könyvvizsgáló Kamara által definiált XML formátumon át a teljes tételes könyvelési állomány átadható a könyvvizsgálói szoftvernek. A tételes XML átadás mellett létezik többféle szerkezetű főkönyvi kivonat átadás is Excel formátumban. 
 • Ügyintézők (könyvelők) statisztikája. Több cég könyvelése esetén hasznos információkat nyújthat a könyvelők adatrögzítői statisztikája.